خدمات بالینی و درمان در منزل

احتیاط! از خانه خارج نشوید...

نوبت بگیرید و در منزل خدمات پزشکی و پرستاری را با کیفیت عالی دریافت نمایید.

  1. در این قسمت می توانید از بین وقت های ارائه شده به راحتی یک نوبت برای ارائه خدمات بالینی در منزل برای خود انتخاب فرمایید.
  2. پرسنل خانم برای خانم ها و پرسنل آقا برای آقایان اعزام می گردند و در صورت اشتباه در انتخاب نوبت فرد جایگزین اعزام می گردد.
شروع سفارش خدمات پرستاری در منزل

شروع سفارش آنلاین خدمات پرستاری در منزل و یا تماس با تلفن 91006574

بارگذاری...

تعرفه خدمات بالینی در منزل ثمین

تماس بگیرید
آدرس