متخصصین پرستاری - بنفشه نظارتی

اطلاعات بیشتر در مورد پرستاران مرکز ثمین

بنفشه نظارتی

موسس

بیوگرافی

بنفشه نظارتی موسس و مسئول فنی شیفت صبح و عصر مرکز.
فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
۱‌۸ سال سابقه کار در بخش های سی سی یو. ای سی یو جنرال. اورژانس. داخلی و جراحی در بیمارستان های مرکز قلب تهران. ایرانمهر و دی.
۱۰ سال سابقه کار پرستاری در منزل.

دارای پروانه مسئول فنی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تجارب پرستاری:
  • سی سی یو و آی سی یو
  • داخلی و جراحی
  • اورژانس
  • پرستاری در منزل
تماس بگیرید
آدرس