متخصصین پرستاری - علیرضا اعلمی

اطلاعات بیشتر در مورد پرستاران مرکز ثمین

علیرضا اعلمی

بیوگرافی

علیرضا اعلمی مسئول فنی شیفت شب مرکز.
فارغ التحصیل رشته پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی.
۳۲ سال سابقه کار.
۲۰ سال سابقه کار در بخش های سی سی یو و ای سی یو و آنژیوگرافی. بیمارستان های پاسارگاد. مهراد. ایرانمهر.
۱۵ سال سابقه کار و مدیریت پرستاری در منزل.
۹ سال سرپرستار بخش آنژیوگرافی بیمارستان ایرانمهر

دارای پروانه مسئول فنی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تجارب پرستاری:

  • آنژیوگرافی
  • آی سی یو و سی سی یو
  • پرستاری در منزل
خدمات سلامت در منزل