متخصصین پرستاری - محمد حسین زاده

اطلاعات بیشتر در مورد پرستاران مرکز ثمین

محمد حسین زاده

بیوگرافی

محمد حسین زاده سوپروایزر مرکز.
فارغ التحصیل رشته پرستاری از دانشگاه تهران.
۲۵ سال سابقه کار پرستاری.
در بخش های آی سی یو جنرال. آی سی یو قلب باز. اتاق عمل انستیتو سرطان. اورژانس جراحی.
بیمارستانهای کسری. عرفان. آریا. پاسارگاد. امام خمینی.
۱۵ سال سابقه کار و مدیریت پرستاری در منزل.
سرپرستار آی سی یو جنرال بیمارستان کسری.
کارشناس زخم.

 

تجارب پرستاری:
  • آی سی یو جنرال – آی سی یو قلب باز
  • کارشناسی زخم
  • پرستاری در منزل
خدمات سلامت در منزل