حفاظت شخصی

تجهیزات پزشکی جهت حفاظت شخصی از سلامتی در برابر عوامل بیرونی مانند ویروس و باکتری ها شامل انواع ماسک محافظ تنفسی، عینک محافظ، لباس محافظ، گان، دستکش و …

تماس بگیرید
آدرس